Obec Jeřmanice
Obec Jeřmanice
Jeřmanice

Historie obce

Něco málo z historie obce:

Založení obce a první zmínky o obci se vztahují k roku 1543. Panstvo zdejších pozemků, statků a obcí ze Svijan, Dubu a Frýdštejna najalo lokátora z Německa jménem Herman ( lokátor byla osoba, která jménem panstva vybírala lokality ke stavbě cest, silnic, osad, rybníků a vesnic).

Úsek vybraný k budování nové vsi připadl na malé údolí mezi Hodkovicemi a Rychnovem, kde se vléval malý potok do říčky Mohelky. Jméno potoka Baierbach ( Bajerský potok ) asi pochází od usedlíka Baiera, který se usídlil na Javorníku u pramene.

Začalo vypalování lesů a zúrodňování půdy, v roce 1543 až 1544 bylo v obci postaveno 18 baráků. Plán obce, to znamená baráky, pole, lesy a cesty se nachází v kronice obce. První kronika o obci je z roku 1556 a je uložena v archivu v Praze.

V pozdějším období se postavila silnice od soutoku Mohelky a Javornického potoka přes Minkovice až do Liberce, za její užívání se platilo. Obyvatelé obce se živili převážně zemědělstvím.


 

K nahlédnutí pro badatele, historiky a nadšence jsou přeložené kroniky obce:

Pamětní kniha o Jeřmanicích (dokument PDF 277 kB)

Národní škola Jeřmanice (dokument PDF 506 kB)


Dále nám byly poskytnuty dějiny obce zpracované paní Marií Burešovou, která vycházela z vlastivědné publikace Antona Ressela, Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes. Stadt und Land. 2. Band, Reichenberg 1903-1905.

Dějiny Jeřmanic do roku 1945 (dokument PDF 166 kB)

Dějiny Jeřmanic po roce 1945 (dokument PDF 141 kB)


Při opravě kostela na podzim roku 2009 byly v kopuli nalezeny pamětní listy, které byly přeloženy do češtiny panem Ervínem Šolcem. Pokud vás tyto dokumenty zajímají, prohlédněte si je:

Pamětní spis z roku 1793 (dokument PDF 5,5 MB)

Pamětní spis z roku 1853 (dokument PDF 1,3 MB)

Pamětní spis z roku 1900 (dokument PDF 1,2 MB)

Pamětní spis z roku 1937 (dokument PDF 1 MB)