Zawartość

Historia gminy

Założenie miejscowości oraz pierwsze wzmianki o niej odnoszą się do 1543 roku. Właściciele tutejszych ziem, gospodarstw i miejscowości, panowie ze Svijan, Dubu i Frýdštejna wynajęli lokatora o imieniu Herman z Niemiec (lokatorem była osoba, która w imieniu włodarzy wybierała miejsca do budowy szlaków, dróg, osad, stawów i wsi).

Do budowy nowej wsi wybrano małą dolinę pomiędzy Hodkovicami a Rychnovem, w której mały potok wpływał do rzeczki Mohelki. Nazwa potoku Baierbach (Bajerski Potok) pochodzi prawdopodobnie od nazwiska osadnika Baiera, który osiedlił się na Javorníku w pobliżu źródła.

Zaczęto karczować lasy, uszlachetniać ziemię a w latach 1543-1544 na terenie miejscowości zbudowano 18 chałup. Plan miejscowości, czyli zabudowania, pola, lasy i drogi zapisane są w kronice gminnej. Pierwsza kronika pochodzi z 1556 roku i znajduje się w praskim archiwum.

W późniejszym okresie zbudowano drogę prowadzącą od zbiegu Mohelki i Javornickiego potoku przez Minkovice do Liberca a za korzystanie z niej pobierano opłaty. Mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem. 

 

1