Obsah

Obnova hřbitovní zdi

Realizace akce v roce 2018
Akce podpořena dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu
Celkové náklady: 784.000,- Kč
Z toho dotace: 506.692,- Kč